• พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา-ทาวน์เฮ้าส์
  1,290,000.00 ฿
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา-ทาวน์เฮ้าส์
  1,500,000.00 ฿
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - ทาวน์เฮ้าส์
  2,250,000.00 ฿
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - ทาวน์เฮ้าส์
  1,890,000.00 ฿
Visitors: 1,800,784