• พฤกษา36 ถนนหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา - บ้านแฝด
  2,390,000.00 บาท
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - บ้านแฝด
  1,890,000.00 บาท
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - บ้านแฝด
  2,000,000.00 บาท
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - บ้านแฝด
  1,890,000.00 บาท
 • พฤกษา 36 ถนนหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา - บ้านมือสอง
  1,950,000.00 บาท
Visitors: 1,924,973